Prøv den politiske quiz

Greens politikk i economic spørsmål

Kandidater

emner

økonomien  ›  Likelønn

Skulle arbeidsgivere bli pålagt å betale menn og kvinner lik lønn for samme jobb?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Søndag Double Lønn

Skulle arbeidere fortsetter å bli betalt dobbel lønn på søndag?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Minstelønn

Bør staten heve den føderale minstelønnen?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

  Offentlige uttalelserNei, dette er bortkastet tid og penger

økonomien  ›  Skatter

Skulle regjeringen øke skattene på de rike?

  Offentlige uttalelserJa


Hvor lik er din politiske tro på Greens politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

økonomien  ›  Mining vannforbruk

Hvis deres prosjekter involverer vann, bør kull selskaper være underlagt ytterligere statlige reguleringer?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

  Partiets støttebaseFærre

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Skulle Australia heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

  Partiets støttebaseØk

økonomien  ›  Turnball skattekutt

Støtter dere Malcolm Turnbull $ 50000000000 bedriftens skattekutt?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Landbrukssubdisier

Skulle regjeringen subsidiere australske bønder?

  Offentlige uttalelserJa, men bare for økologiske gårder

økonomien  ›  National Broadband Network

Skulle den australske regjeringen fortsette å investere milliarder av dollar inn i utviklingen av National Broadband Network?

  Offentlige uttalelserJa, er avgjørende for fremtiden til Australias økonomi et nasjonalt høyhastighets fiberoptisk nettverk

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelp eller skade økonomien?

  Offentlige uttalelserHjelp

økonomien  ›  negativ Gearing

Skulle regjeringen forby negative gearing?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

  Offentlige uttalelserJa, men kun for pensjonister med lav inntekt

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

  Offentlige uttalelserNei, men de skal være avkortet til 500% av gjennomsnittlig ukentlig inntjening.

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Rent Tax

Støtter dere en økning i mineralressurser leie skatt?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Trans-pacific partnerskap

støtter dere den Trans-Pacific Partnership (TPP)?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  ABCC

Skulle regjeringen gjen bygg- og anleggs Commission (ABCC)?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

  Partiets støttebaseNei

Norsk