נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“לא, זה לא רלוונטי כי פער השכר בין המינים הוא מיתוס”

בשנת reponse ל: האם מעסיקים יידרשו לשלם גברים ואיש אותה המשכורת עבור אותה העבודה?

דון עמדה זו...

עברית