נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“לא, זה לא מספק תועלת לאוסטרליה”

בשנת reponse ל: האם אוסטרליה לאפשר לנו לפעול בסיסים צבאיים הממוקמים באוסטרליה.

דון עמדה זו...

עברית