נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“כן, אם יאושרו על ידי ועדת בדיקה”

בשנת reponse ל: האם הממשלה צריכה לאפשר מכירה של קרקע חקלאית האוסטרלי ומים לקונים זרים?

דון עמדה זו...

עברית