20%
כן
80%
לא
12%
כן
68%
לא
8%
כן, אם יאושרו על ידי ועדת בדיקה
7%
לא, רק לאפשר חכירה
5%
לא, אנחנו צריכים להגן על מקומות העבודה של החקלאים שלנו

תוצאות היסטוריות

ראה כיצד התמיכה בכל עמדה בנושא "בעלות על קרקע זרה” השתנתה לאורך זמן עבור 236k מצביעים אוֹסטְרַלִיָה .

טוען נתונים...

טוען תרשים... 

חשיבות היסטורית

ראה כיצד חשיבות "בעלות על קרקע זרה” השתנתה לאורך זמן עבור 236k מצביעים אוֹסטְרַלִיָה .

טוען נתונים...

טוען תרשים... 

תשובות פופולריות אחרות

תשובות ייחודיות ממשתמשים אוֹסטְרַלִיָה שהשקפותיהם חרגו מעבר לאפשרויות שסופקו.

שאלות פופולריות אחרות

חקור נושאים אחרים שחשובים לבוחרים אוֹסטְרַלִיָה .

עברית