נסה את החידון הפוליטי

Family Firsts במדיניות education

מועמדים

נושאים

חינוך  ›  מימון האוניברסיטה

האם האוניברסיטאות לקבוע את שכרם עצמו?

FF>FF  בסיס התמיכה של המפלגהלא, וחינוך univerisity צריך להיות חופשי לכל האזרחים

חינוך  ›  בתי ספר אמנת

האם אתה תומך בבתי ספר שכר?

FF>FF  בסיס התמיכה של המפלגהכן, אבל רק אם הם ללא כוונת רווח


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Family Firsts ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

עברית