נסה את החידון הפוליטי
+

מדיניות Conservatives’ בנושא single-payer healthcare

מועמדים

נושאים

אנו חוקרים כעת Conservatives’ עמדתו Conservatives’ בנושא זה. אם אתה רוצה לעזור לנו מקור זה מהר יותר, בבקשה להציע את עמדתם כאן .

עברית