נסה את החידון הפוליטי
+

Centre Alliance’s במדיניות economic


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Centre Alliance’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

עברית