88%
Ναι
12%
Όχι
87%
Ναι
10%
Όχι
1%
Ναι, εφόσον η οργάνωση είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως τρομοκρατική ομάδα
2%
Όχι, πρέπει να κρατούνται, να ερευνούνται και να δίδονται δίκαιες δίκες μόλις επανεισέλθουν στη χώρα μας

Ιστορικά αποτελέσματα

Δείτε πώς η υποστήριξη για κάθε θέση σχετικά με «Τρομοκρατική υπηκοότητα” έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου για 115k Αυστραλία ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Ιστορική σημασία

Δείτε πώς έχει αλλάξει η σημασία της «Τρομοκρατική υπηκοότητα” με την πάροδο του χρόνου για 115k Αυστραλία ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Ελληνικά