43%
Ναι
57%
Όχι
38%
Ναι
40%
Όχι
4%
Ναι, η κυβέρνησή μας πρέπει να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της κοινωνίας μας
10%
Όχι, ο πιο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να πάρει τη θέση ανεξάρτητα από το φύλο
7%
Όχι, η ποικιλομορφία θα πρέπει να ενθαρρύνεται αλλά να μην αναγκάζεται

Ιστορικά αποτελέσματα

Δείτε πώς η υποστήριξη για κάθε θέση σχετικά με «Ποσοστώσεις γυναικών” έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου για 156k Αυστραλία ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Ιστορική σημασία

Δείτε πώς έχει αλλάξει η σημασία της «Ποσοστώσεις γυναικών” με την πάροδο του χρόνου για 156k Αυστραλία ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Ελληνικά