Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng cho phép công dân tùy chọn sử dụng bộ lọc internet do chính phủ tài trợ và không yêu cầu ISP giữ lại dữ liệu”

Để phản hồi: Chính phủ có nên điều chỉnh internet không?

Thảo luận về lập trường này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]