Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng chỉ khi xuất khẩu đi đến các nước đã ký hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân”

Để phản hồi: Chính phủ có cho phép khai thác và xuất khẩu Uranium không?

Thảo luận về lập trường này...