Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, cho đến khi chúng tôi giảm nợ quốc gia”

Để phản hồi: Bạn có hỗ trợ cắt giảm thuế doanh nghiệp 50 tỷ đô la của Malcolm Turnbull không?

Thảo luận về lập trường này...