Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Công dân có nên mất quốc tịch nếu họ tham gia một tổ chức khủng bố ở nước ngoài không?

Các kết quả from People’s Party

Công dân khủng bố quả thăm dò ý kiến ​​kết Công dân khủng bố cho Đảng nhân dân

Vâng

0 phiếu bầu

0%

Không

0 phiếu bầu

0%

Phân phối câu trả lời được gửi bởi Đảng Nhân dân.

0 Có câu trả lời
0 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ May 18, 2016 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Buổi tiệc

Tư tưởng

Trang mạng

Vâng Không Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về quyền công dân khủng bố

Năm 2016, chính phủ đã mở rộng mục 35 của Đạo luật Quốc tịch để thu hồi quyền công dân của bất kỳ người Úc nào gia nhập một nhóm khủng bố nước ngoài. Biện pháp này bao gồm người Úc có quốc tịch đơn và kép và được đề xuất sau khi một số công dân Úc gia nhập ISIS ở Trung Đông. Luật trước đây thu hồi quyền công dân nếu người Úc cầm vũ khí với quân đội của ’các quốc gia thù địch’ nhưng không bao gồm các tổ chức khủng bố nước ngoài. Những người phản đối bao gồm các nhóm nhân quyền và luật sư hiến pháp cho rằng luật pháp cho phép chính phủ nước ngoài buộc tội người dân khủng bố vì những hành vi nhỏ bao gồm graffiti và ngồi trong các cuộc biểu tình. Những người ủng hộ cho rằng luật pháp là cần thiết để ngăn chặn những kẻ khủng bố tái xâm nhập đất nước.  Xem tin tức chủ nghĩa khủng bố gần đây

Thảo luận về vấn đề này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]