Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Người nhập cư có cần phải vượt qua kỳ thi quốc tịch để chứng minh một sự hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ, lịch sử và chính phủ của đất nước chúng ta không?

Các kết quả from Left voters

Trả lời lần cuối 14 giờ trước

Kiểm tra quốc tịch quả thăm dò ý kiến ​​kết Kiểm tra quốc tịch cho cử tri Trái

Vâng

8,666 phiếu bầu

70%

Không

3,747 phiếu bầu

30%

Phân phối câu trả lời của cử tri còn lại.

3 Có câu trả lời
2 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Oct 22, 2015 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Buổi tiệc

Tư tưởng

Trang mạng

Vâng Không Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về Kiểm tra Quốc tịch

Kể từ năm 2007, bất kỳ ai nộp đơn xin quốc tịch Úc đều phải làm bài kiểm tra về lịch sử, chính trị và giá trị của đất nước mới. Bài kiểm tra 45 phút chỉ được đưa ra bằng tiếng Anh và có 20 câu hỏi trắc nghiệm được rút ngẫu nhiên từ một nhóm 200 câu hỏi bí mật. Tài liệu được rút ra từ hướng dẫn chính thức "Trái phiếu chung của chúng tôi" được xuất bản bởi Bộ Di trú và Quốc tịch Chính phủ Úc.  Xem tin tức kiểm tra quốc tịch gần đây

Thảo luận về vấn đề này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]