Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
LaborUnited Australia

Labor vs United Australia on transportation issues

Sự cố giao thông

Chính phủ có nên tăng chi tiêu cho giao thông công cộng không? số liệu thống kê bàn luận

Labor cử tri: Vâng Source

United Australia cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]