Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
LaborUnited Australia

Labor vs United Australia on u.s. military bases

Vấn đề chính sách đối ngoại

Úc có nên cho phép Hoa Kỳ vận hành các căn cứ quân sự ở Úc hay không. số liệu thống kê bàn luận

Labor’s answer: Vâng Source

United Australia’s answer: Có, nhưng chỉ khi chúng được sở hữu và vận hành chung Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]