Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
LaborUnited Australia

Labor vs United Australia on foreign elections

Vấn đề chính sách đối ngoại

Liệu chính phủ có cố gắng ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử nước ngoài? số liệu thống kê bàn luận

Labor cử tri: Không Source

United Australia chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]