Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
LaborKatter’s Australian

Labor vs Katter’s Australian on u.s. military bases

Vấn đề chính sách đối ngoại

Úc có nên cho phép Hoa Kỳ vận hành các căn cứ quân sự ở Úc hay không. số liệu thống kê bàn luận

Labor’s answer: Vâng Source

Katter’s Australian’s answer: Có, nhưng chỉ khi đó là căn cứ chung của Úc / Mỹ Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]