Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Liberal Democrat

Nick Xenophon Team vs Liberal Democrat on right of foreigners to vote

Các vấn đề bầu cử

Nếu người nước ngoài, hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ, có quyền bỏ phiếu không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team cử tri: Không Source

Liberal Democrat cử tri: Không Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]