Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Labor

Nick Xenophon Team vs Labor on turnball tax cut

Vấn đề kinh tế

Bạn có hỗ trợ cắt giảm thuế doanh nghiệp 50 tỷ đô la của Malcolm Turnbull không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Labor’s answer: Không Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]