Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Family First

Nick Xenophon Team vs Family First on transportation issues

Sự cố giao thông

Chính phủ có nên tăng chi tiêu cho giao thông công cộng không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team cử tri: Vâng Source

Family First cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]