Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Nick Xenophon Team vs One Nation on immigration ban

Vấn đề nhập cư

Nên có lệnh cấm tạm thời đối với tất cả nhập cư vào trong nước? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team cử tri: Không Source

One Nation’s answer: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]