Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Nick Xenophon Team vs Liberal National on safe schools

Các vấn đề xã hội

Chính phủ có nên tiếp tục tài trợ cho Liên minh trường học an toàn không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team cử tri: Vâng Source

Liberal National cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]