Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Nick Xenophon Team vs Arts Party on death penalty

Các vấn đề xã hội

Bạn có ủng hộ án tử hình không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Arts Party’s answer: Không Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]