Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Nick Xenophon Team vs Arts Party on boat immigrants

Vấn đề nhập cư

Úc có nên chấp nhận những người nhập cư thuyền tị nạn không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team’s answer: Có, đừng quay ngược thuyền trừ khi không có đủ nhà ở cho dân cư. Source

Arts Party’s answer: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]