Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Nick Xenophon Team vs Arts Party on high speed rail

Các vấn đề chính sách trong nước

Chính phủ liên bang có nên đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Arts Party’s answer: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]