Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Liberal Democrat

Liberal National vs Liberal Democrat on uranium

Vấn đề môi trường

Chính phủ có cho phép khai thác và xuất khẩu Uranium không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Liberal Democrat’s answer: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]