Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Family First

Liberal National vs Family First on transportation issues

Sự cố giao thông

Chính phủ có nên tăng chi tiêu cho giao thông công cộng không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Family First cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]