Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Liberal National vs Shooters, Fishers and Farmers on coal seam gas

Vấn đề môi trường

Chính phủ có cho phép các dự án Than Seam Gas (CSG) tại Úc không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Shooters, Fishers and Farmers cử tri: Không Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]