Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Liberal National vs Socialist Alliance on nuclear waste

Vấn đề môi trường

Bạn có hỗ trợ xây dựng một cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân ở Lãnh thổ phía Bắc không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Không Source

Socialist Alliance cử tri: Không Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]