Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Liberal National vs Justice on education issues

Vấn đề giáo dục

Các trường đại học có nên đặt lệ phí riêng của họ không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Không Source

Justice cử tri: Không Source

Chính phủ liên bang có nên chuyển tài trợ trường học cho các tiểu bang không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Không Source

Justice cử tri: Không Source

Bạn có hỗ trợ các trường bán công không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Không Source

Justice chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]