Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Liberal National vs Health Australia on science issues

Vấn đề khoa học

Chính phủ có nên yêu cầu trẻ em được chủng ngừa cho các bệnh có thể phòng ngừa được không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Health Australia cử tri: Vâng Source

Bạn có ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Vâng Source

Health Australia cử tri: Không Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]