Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Liberal National vs Arts Party on genetically modified foods

Vấn đề môi trường

Bạn có hỗ trợ sử dụng cây trồng và thực phẩm biến đổi gen? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Arts Party’s answer: Không Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]