Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
United Australia

Australian Christians vs United Australia on women in combat

Các vấn đề xã hội

Liệu quân đội có cho phép phụ nữ phục vụ trong các vai trò chiến đấu? số liệu thống kê bàn luận

Australian Christians chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

United Australia chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]