Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Nick Xenophon Team’s về sunday double wages

Ứng cử viên

Chủ đề

Người lao động có nên tiếp tục được trả lương gấp đôi vào Chủ nhật không?

NXT>NXT  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Nick Xenophon Team’s Câu trả lời dựa trên dữ liệu sau:

Câu trả lời chính thức

Bên này chưa trả lời yêu cầu của chúng tôi để trả lời câu hỏi này. Hãy giúp chúng tôi có được nó nhanh hơn bằng cách bảo họ trả lời bài kiểm tra iSideWith.

Hồ sơ biểu quyết

Chúng tôi hiện đang nghiên cứu hồ sơ bỏ phiếu của bên này về vấn đề này. Đề xuất một liên kết đến hồ sơ bỏ phiếu của họ.

Ảnh hưởng của nhà tài trợ

Chúng tôi hiện đang nghiên cứu hồ sơ tài chính chiến dịch cho các khoản đóng góp sẽ ảnh hưởng đến vị trí của bên này trong vấn đề này. Đề xuất một liên kết để quyên góp chiến dịch của họ.

Báo cáo công khai

Chúng tôi hiện đang nghiên cứu các bài phát biểu chiến dịch và tuyên bố công khai từ bên này về vấn đề này. Đề nghị chúng tôi một liên kết đến trích dẫn của họ.

Đã cập nhật 6 giờ trước

Cơ sở hỗ trợ của Đảng

Đội Nick Xenophon Buổi tiệc Cử tri ’ Câu trả lời: Vâng

Tầm quan trọng: Ít hơn Quan trọng

Tài liệu tham khảo: Phân tích câu trả lời từ 77 cử tri xác định là Nick Xenophon Team .

Thấy lỗi gì không? Đề nghị sửa chữa lập trường của bên này đây


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Nick Xenophon Team’s ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Ngôn ngữ tiếng Việt]