Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Better Families vs Justice on rent tax

Vấn đề kinh tế

Bạn có hỗ trợ tăng thuế thuê tài nguyên khoáng sản không? số liệu thống kê bàn luận

Better Families chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Justice chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]