Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, ancak yalnızca hormon düzeyleri rekabet ettikleri cinsiyet kategorisindeki seviyelere eşitse”

Cevabı içinde: Transseksüel atletlerin atletik etkinliklerde yarışmasına izin verilmeli midir?

Bu tutumu tartışın...

Türk