Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, bunun yerine yenilenebilir enerji için daha fazla fon sağlamalıdır”

Cevabı içinde: Hükümet Avustralya’da Kömür Dikiş Gazı (CSG) projeleri izin mıdır?

Bu tutumu tartışın...

Türk