Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, ama kimin dini inançları aşı kullanımını yasakladıklarını olanlar için istisnalar”

Cevabı içinde: Hükümet önlenebilir hastalıklar için aşı olmak üzere çocukların ihtiyaç mıdır?

Bu tutumu tartışın...

Türk