Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Family First

Socialist Alliance vs Family First on science issues

Bilim sorunları

Hükümet önlenebilir hastalıklar için aşı olmak üzere çocukların ihtiyaç mıdır? istatistikler tartışmak

Socialist Alliance seçmenler: Evet Source

Family First seçmenler: Evet Source

Nükleer enerjinin kullanılmasını destekliyor musunuz? istatistikler tartışmak

Socialist Alliance’s answer: Hayır Source

Family First seçmenler: Hayır Source

Bu tartışın...

Türk