Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 

Socialist Alliance vs Arts Party on science issues

Bilim sorunları

Hükümet önlenebilir hastalıklar için aşı olmak üzere çocukların ihtiyaç mıdır? istatistikler tartışmak

Socialist Alliance seçmenler: Evet Source

Arts Party’s answer: Evet Source

Nükleer enerjinin kullanılmasını destekliyor musunuz? istatistikler tartışmak

Socialist Alliance’s answer: Hayır Source

Arts Party’s answer: Evet Source

Bu tartışın...

Türk