Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Liberal

Australian Christians vs Liberal on science issues

Bilim sorunları

Hükümet önlenebilir hastalıklar için aşı olmak üzere çocukların ihtiyaç mıdır? istatistikler tartışmak

Australian Christians seçmenler: Evet Source

Liberal’s answer: Evet Source

Nükleer enerjinin kullanılmasını destekliyor musunuz? istatistikler tartışmak

Australian Christians seçmenler: Hayır Source

Liberal seçmenler: Evet Source

Bu tartışın...

Türk