Siyasi sınav deneyin
+

Conservatives’ welfare drug testing politikası

Adaylar

Başlıklar

Refah alıcılar ilaçlar için test edilmelidir?

  Genel ifadelerEvet

Conservatives’ cevap aşağıdaki verilere dayanmaktadır:

Genel ifadeler

cevap: Evet

Referans: “Bernardi supports drug testing young unemployed” ‐scorchinghotnews.com

Seçmen desteği: Bu partinin bu konudaki kamuoyuna açıklamasını destekleyen veya ona karşı çıkan ilk seçmen olun.

Resmi cevap

Bu taraf henüz bu soruya cevap verme isteğimize cevap vermedi. İSideWith testine cevap vermelerini söyleyerek bize daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olun.

Oylama kaydı

Şu anda bu partinin bu konudaki oy kayıtlarını araştırıyoruz. Oy kayıtlarına bir link önerin.

Donör etkisi

Şu anda bu partinin bu konudaki tutumunu etkileyecek bağışlar için kampanya finansmanı kayıtlarını araştırıyoruz. Kampanya bağışlarına bir link önerin.

Güncellenmiş 8hrs önce

Partinin destek üssü

Muhafazakârlar Parti seçmenler cevap: Evet

Önem: Daha Önemli

Referans: Conservatives olarak tanımlanan 530 seçmenden cevapların analizi.

Herhangi bir hata gördün mü? Bu partinin duruşuna düzeltmeler öner İşte


Conservatives’ politikalarına politik inancınız ne kadar benzer? Öğrenmek için politik testini yapın.

Türk