ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ใช่ แต่อนุญาตให้ประชาชนเลือกที่จะใช้รัฐบาลได้รับการสนับสนุนกรองอินเทอร์เน็ตและไม่จำเป็นต้องมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการเก็บข้อมูล”

ในการตอบสนองไปที่: รัฐบาลควรควบคุมอินเทอร์เน็ตหรือไม่?

พูดคุยท่าทางนี้...

ภาษาไทย