ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
LiberalUnited Australia

Liberal vs United Australia on drug price regulation

ปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ

รัฐบาลควรควบคุมราคาของยาเสพติดช่วยชีวิตหรือไม่ สถิติ สนทนา

Liberal’s answer: ใช่ Source

United Australia ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง: ใช่ Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย