ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
LiberalKatter’s Australian

Liberal vs Katter’s Australian on farm subsidies

ปัญหาทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลควรอุดหนุนเกษตรกร? สถิติ สนทนา

Liberal’s answer: ใช่ แต่สำหรับเกษตรอินทรีย์ Source

Katter’s Australian’s answer: ใช่ แต่สำหรับเกษตรอินทรีย์ Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย