ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
Liberal

Liberal vs Science on sunday double wages

ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ควรคนงานยังคงได้รับค่าจ้างในวันอาทิตย์คู่? สถิติ สนทนา

Liberal’s answer: ไม่มี Source

Science’s answer: ไม่ว่าอัตราค่าเช่าวันหยุดสุดสัปดาห์จะเป็นอย่างไรค่าจ้างรวมก็ไม่ควรลดลง Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย