ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
Liberal

Liberal vs Shooters, Fishers and Farmers on government spending

ปัญหาทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลควรให้ตัดการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อลดหนี้ของชาติ? สถิติ สนทนา

Liberal’s answer: ใช่และเพิ่มภาษี Source

Shooters, Fishers and Farmers ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง: ใช่ Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย