ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
Liberal

Liberal vs Reason on public school

ปัญหาการศึกษา

รัฐบาลควรหันไประดมทุนของโรงเรียนรัฐหรือไม่ สถิติ สนทนา

Liberal’s answer: ใช่ Source

Reason ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง: ไม่มี Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย